Kopiosto-apuraha Haku auki 31.10. saakka

Hae apurahaa! Haku auki 31.10. saakka.

SET ry on Kopioston jäsenjärjestö ja valvoo jäsentensä tekijänoikeudellisia etuja yhdessä Kopioston kanssa. SET suosittaa kaikkia alalla työskenteleviä tekemään Av-tekijänoikeussopimuksen.
Av-tekijänoikeussopimuksella tekijä vahvistaa taloudellista asemaansa av-tekijänä sekä lisää määräysvaltaa omiin teoksiinsa. Lisäksi tekijä varmistaa saavansa hänelle kuuluvat korvaukset teoksiensa jälkikäytöstä. Av-tekijänoikeussopimus annetaan sille Kopioston jäsenjärjestölle, joka edustaa tekijää ja hänen työtään parhaiten. Myös opiskelijoiden on hyvä huolehtia av-tekijänoikeussopimus kuntoon jo opintojen aikana.

Av-tekijänoikeussopimuksen voi tehdä kätevästi Kopioston valtuutuspalvelussa.

Mistä Kopiosto-apurahassa on kyse?

Kopiosto myy av-tekijänoikeussopimusten nojalla lupia televisio-ohjelmien jälkikäyttöön, kuten ohjelmien tallentamiseen kodeissa tai käyttöön oppilaitoksissa. Kopiosto maksaa näistä luvista kerätyt korvaukset teosten tekijöille henkilökohtaisesti. Lisäksi Kopiosto palauttaa jäsenyhdistyksilleen verkkotallennuskorvauksia, joita jäsenyhdistykset jakavat takaisin tekijöille apurahoina, stipendeinä sekä palkintoina. SET ry:n jakamat apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.
Kopiosto kerää audiovisuaalisen alan tekijänoikeuskorvauksia av-tekijänoikeussopimusten määrän perusteella, ja siksi SET suosittelee, että kaikki apurahanhakijat antavat Av-tekijänoikeussopimuksen SET ry:lle. Av-tekijänoikeussopimuksen antajan ei tarvitse olla SETin jäsen.

Vuoden 2023 aikana SET jakaa apurahoja yhteensä 15 000 euroa. Apurahoja voivat hakea audiovisuaalisen alan tekijät ja opiskelijat tekijänoikeuden alaiseen työhön tai opiskeluun riippumatta siitä, ovatko he SET ry:n jäseniä. Av-tekijänoikeussopimuksen antaminen SET ry:lle katsotaan kuitenkin eduksi. Apurahojen jaosta päättää SET ry:n apurahatyöryhmä, ja päätöksissä noudatetaan Kopioston kollektiivikorvausten käyttöä koskevia sääntöjä.

Ohjeet apurahojen hakemiseen ja haettavat apurahat:

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että se kohdistuu tekijänoikeuden suojaamaan luovaan työhön (Tekijänoikeuden ABC).

Esimerkkejä apurahojen käyttötarkoituksista ovat esim. luovan työn tekeminen, av-alan opinnot, kurssit tai omaehtoinen opiskelu, matkakustannukset, työ- tai näyttelytilan kustannukset sekä työvälineet.

Miten haen apurahaa?

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti tai työryhmänä lähettämällä kirjallinen hakemus sähköpostiosoitteeseen hallitus@setry.fi. Otsikoi viesti sen mukaan, mitä apurahaa hakemus koskee. Kirjallisen hakemuksen pituus tulee olla 1–2 liuskaa (A4) ja mahdolliset liitteet 1–2 liuskaa (A4). Haethan hakukierroksella vain yhtä apurahaa. Apurahaa ei voi hakea jälkikäteen jo tehtyyn työhön.

SET ry:n arvoihin kuuluu tukea yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisuutta av-alalla. Apurahatyöryhmä käsittelee hakemukset anonyymisti, jolloin hakijan nimeä, yhteystietoja tai muuta henkilöön viittaavia tietoja ei anneta tiedoksi hakemuksia arvioivalle työryhmälle. Jätäthän siis nimesi ja muut tunnistettavat tiedot pois hakemuksestasi ja kerrothan vain apurahan kannalta selkeästi olennaiset asiat esimerkiksi työhistoriastasi. Nimesi ja yhteystietosi voit kirjoittaa saatteeksi sähköpostiin, jolloin tiedot näkee ainoastaan hallituksen ja apurahatyöryhmän puheenjohtaja.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • Apurahan käyttötarkoitus lyhyesti (max. 200 merkkiä). Huomaa, että SET ry voi julkaista tämän tiedon päätösten yhteydessä verkkosivuillaan.
 • Hankkeen, suunnitelman, selvityksen tai työn tavoite.
 • Hankkeen, suunnitelman, selvityksen tai työn toteutussuunnitelma.
 • Toteutuksen aikataulu.
 • Arvio kustannuksista.

Mikäli apurahaa haetaan hankkeen, suunnitelman tai työn kustannusten kattamiseen, tulee hakemuksesta käydä ilmi realistinen kustannusarvio kulutyypeittäin eriteltynä, esim. osallistumismaksut, matkakulut, vuokrat jne. Mikäli apurahaa haetaan työskentelyyn tai opintoihin, tulee hakijan esittää realistinen arvio työnsä arvosta, suhteutettuna esimerkiksi käytettäviin tunteihin.

1. Av-alan opiskeluun ulkomailla

 • Myönnettävän apurahan määrä enintään 3000€.
 • Vaatii voimassa olevan opiskelupaikan audiovisuaaliseen ammattiin. Voidaan myöntää myös kesken opiskelun.
 • Liitä hakemukseen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen todistus opiskelupaikasta.

2. Av-alan opiskeluun kotimaassa

 • Myönnettävän apurahan määrä enintään 1000€.
 • Vaatii voimassa olevan opiskelupaikan audiovisuaaliseen ammattiin. Voidaan myöntää myös kesken opiskelun.
 • Liitä hakemukseen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen todistus opiskelupaikasta.

3. Oman ammattitaidon kehittäminen

 • Myönnettävän apurahan määrä enintään 1000€.

4. Ohjelmistolisenssin maksamiseen

 • Myönnettävän apurahan määrä enintään 1000€.

5. Vapaa apuraha:

 • Myönnettävän apurahan määrä enintään 4000€.

Lähettämällä hakemuksen hakija hyväksyy, että SET ry voi julkaista apurahojen saajien nimet, apurahojen käyttötarkoitukset (hakemukseen kirjoitettu lyhyt kuvaus max 200 merkkiä) sekä myönnetyt summat verkkosivuillaan.

Toteutuneet kulut selvitetään SET ry:lle lomakkeen avulla viimeistään 31.3.2024 mennessä.

Mikäli hakijan apurahalla tuotetaan julkaisuja, niiden yhteydessä tulee mainita, että julkaisu on rahoitettu Kopioston keräämillä korvauksilla.