Tekijänoikeudet

SET ry:n jäsen, sovi työnantajan ja tuotantoyhtiön kanssa tekijänoikeuksistasi.

1. PRIMÄÄRISOPIMINEN

Kenelle tekijänoikeudet syntyvät av-teoksessa?

Elokuvassa, tv-ohjelmassa tai muussa av-teoksessa tekijänoikeutta syntyy mm. elokuvaajille ja kuvaajille, leikkaajille, ohjaajille, käsikirjoittajille, näyttelijöille sekä puku-, lavastus-, ja äänisuunnittelijoille. Tekijänoikeuden saa tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen luovan työn tuloksen eli teoksen. Jos luovan työn tekijöitä on useita, tekijänoikeudet kuuluvat heille yhteisesti. Tällöin kyseessä on yhteisteos. Tekijänoikeus syntyy yhdenvertaisesti niin opiskelijoille kuin ammattilaisillekin. Huomionarvoista on, että Suomen lain mukaan tekijänoikeus syntyy aina ihmiselle, ei koskaan suoraan yritykselle tai työnantajalle.

SET ry katsoo, että elokuva, tv-ohjelma tai muu av-teos on tulkittavissa yhteisteokseksi ja jokainen sen taiteellinen tekijä on yhdenvertainen – lopputuloksen kannalta jokaisen taiteellisen osa-alueen tekijä on merkityksellinen.

Missä vaiheessa tekijänoikeuksista kannattaa ja pitää sopia koskien omaa teosta?

Elokuvien, tv-ohjelmien ja av-teoksien tekijänoikeuksista sovitaan yleensä työsopimusta tai alihankintasopimusta solmittaessa. Luovan työn tekijän kannattaa lukea saamansa sopimusehdotus huolella läpi ja sopia mm. kohtuullisesta korvauksesta oman teoksensa luovuttamisesta tuotantoyhtiön ja levittäjän käyttöön. Tuotantoyhtiö tarvitsee oikeuksia voidakseen harjoittaa normaalia liiketoimintaansa. Näistä maksetaan pääosin erillinen korvaus palkan lisäksi. Tekijän ei kuitenkaan kannata luovuttaa sopimuksessa kaikkia oikeuksiaan, sillä tuotantoyhtiö ei voi käyttää/hyödyntää kollektiivisesti hallinnoituja oikeuksia.

Sopimusvaiheessa on syytä tarkastaa Kopiostoon liittyvien jälkikäytön korvausten lausekkeet. Tarkista, että ne oikeudet, jotka olet Kopioston kanssa tehdyllä av-tekijänoikeussopimuksella luovuttanut Kopiostolle, jäävät sopimuksen ulkopuolelle. Niistä on hyvä olla erityinen maininta. Sopimuksessa saatetaan edellyttää, että kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat oikeudenluovutukset peruutetaan. Tässä kohtaa kannattaa erityisesti kysyä tuottajalta, mitä tämä tarkoittaa ja miksi näin on. Emme suosittele suostumaan peruutuspyyntöihin, vaan sopimuksiin tulisi kirjata, ettei luovutus kata Kopioston oikeusluokkien tarkoittamia oikeuksia.

Myös maskeeraussuunnittelijoiden on hyvä sopia heitä koskevat tekijänoikeuksien korvaukset ja luovutukset sopimusvaiheessa. Vaikka tällä hetkellä maskeeraussuunnittelijan teos ei oikeuta Kopioston maksamiin jälkikäytön korvauksiin, omia tekijänoikeuksiaan ei kannata luovuttaa ilmaiseksi tuotantoyhtiölle ja levittäjälle.

Yhteenveto tekijänoikeuksien sopimisesta

1. Primäärisopiminen (työsopimus tai alihankintasopimus) - Teoksen käyttöoikeuden myyminen
 • Sovi tuotantoyhtiön ja työnantajan kanssa kohtuullinen korvaus tekijänoikeuksiesi luovuttamisesta elokuvan, tv-ohjelman tai av-teoksen osalta.
2. Sekundäärinen sopiminen - Kopiosto ja teoksen jälkikäytön korvaukset
 • Anna Kopioston valtuutuspalvelussa Av-tekijänoikeussopimus SET ry:lle.
 • Tekemällä Av-tekijänoikeussopimuksen varmistat, että saat sinulle kuuluvat korvaukset teostesi käytöstä. Lisäksi SET ry:lle antamasi Av-tekijänoikeussopimus kerryttää Kopioston SET ry:lle maksamia kollektiivikorvauksia. SET käyttää kollektiivikorvauksia apurahoihin ja muihin yhteisiin alaa hyödyttäviin tarkoituksiin.
 • Älä peruuta edelleenlähettämisoikeuksia tai muita oikeusluokkia Av-tekijänoikeussopimuksessasi.
 • Kopioston Av-tekijän extranetissä näet ne tv-ohjelmat, joiden tekijänä olet saanut Kopiostosta korvauksia. Muista myös ilmoittaa Kopiostoon muuttuneet yhteystietosi.
 • Muista myös tarkistaa vuosittain Kopioston Tuntemattomien tekijöiden listat.

Mikä on kohtuullinen korvaus tekijänoikeuksien luovuttamisesta eli myymisestä tuotantoyhtiön ja levittäjän käyttöön?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, ja tekijän kannattaa kysyä kollegoilta heidän saamistaan korvaustasoista. SET ry:n jäsenen kannattaa myös olla yhteydessä Journalistiliittoon. Liiton oma edunvalvonta ja juristit osaavat auttaa ja ohjeistaa sopimisesta sekä korvauksien kohtuullisuudesta.

Mitä tekijänoikeuskorvaus tarkoittaa?

Tekijänoikeuskorvaus ei ole korvausta tehdystä työstä vaan teoksen käytöstä. Joskus työsopimuksissa voi olla kirjaus, jonka mukaan palkka tai palkkio sisältää tekijänoikeuskorvauksen.

 • Jos korvaus tekijänoikeuden luovutuksesta sisältyy palkkaan, huolehdi, että korvaus nostaa palkkaa. Elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimuksen minimipalkat eivät sisällä tekijänoikeuksien luovutusta. Palkkaan sisältyvä korvaus kerryttää eläkettä ja sosiaaliturvaa samalla tavalla kuin palkka.
 • On myös mahdollista sopia erillisestä, palkkaan sisältymättömästä tekijänoikeuskorvauksesta. Tällainen korvaus ei kuitenkaan saa alentaa palkkaa. Erillinen tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä eläkettä eikä sosiaaliturvaa.
 • Jos saat palkkiota, huolehdi, että tekijänoikeuskorvaus nostaa palkkion määrää. Myös palkkiota saaja voi sopia erillisestä tekijänoikeuskorvauksesta.

SET ry:n julkaisema verkkolehti Lehtiset julkaisi 1/2023 artikkelin erilaisista palkoista ja korvauksista. Kirjoituksessa käsiteltiin myös tekijänoikeuskorvausta.
Artikkeli on luettavissa: lehtiset.net/tyosuhde-vai-toimeksianto/

Lakineuvonta

SET ry:n jäsenet saavat neuvoa ja tukea sopimuksiinsa Journalistiliiton edunvalvonnasta.

Lakineuvonta päivystää arkisin klo 13−16 numerossa 044 7555 000.
Voit lähettää viestisi sähköpostilla osoitteeseen lakineuvonta(at)journalistiliitto.fi
Journalistiliitolla on oma tekijänoikeuksiin erikoistunut juristi.

2. SEKUNDÄÄRINEN SOPIMINEN

SET ry edustaa av-tekijöitä Kopiostossa

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsenjärjestö.
Kopiosto edustaa jäsenjärjestöjensä kautta 80 000:ta suomalaista tekijää, esittävää taiteilijaa ja kustantajaa.
Kopiosto myy lupia tekijäoikeuden suojaamien teosten vastuulliseen käyttöön. Kopiosto maksaa audiovisuaalisten teosten, kuten tv-ohjelmien ja elokuvien, käyttöluvista kerätyt korvaukset henkilökohtaisesti teosten tekijöille. SET ry jakaa pienen osan korvauksista myös apurahoina av-alan tekijöiden hyväksi

Kopiosto valvoo sinun etujasi

Kopiosto valvoo av-teosten käyttöä tekijänoikeuden haltijoiden antamien av-tekijänoikeussopimusten perusteella. Av-tekijänoikeussopimuksella annat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestasi luvan teostesi jälkikäyttöön. Kun teet av-tekijänoikeussopimuksen, Kopiosto valvoo sinun puolestasi, että teostesi käytöstä maksetaan korvaus, teoksiasi käytetään luvallisesti ja tekijänoikeuksiasi kunnioitetaan.

Kopioston luvat koskevat teosten massakäyttöä esimerkiksi oppilaitoksissa tai muissa tilanteissa, joissa yksittäisten teosten tekijöiden olisi käytännössä mahdotonta sopia itse teostensa käytöstä.

Anna Av-tekijänoikeussopimus SET ry:lle

Av-tekijänoikeussopimuksella annat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestasi lupia tekemiesi av-teosten jälkikäyttöön, esimerkiksi tv-ohjelmien ja elokuvien tallentamiseen kodeissa ja oppilaitoksissa sekä ohjelmien opetuskäyttöön.

Anna Av-tekijänoikeussopimus SET ry:lle näin:

 1. Kirjaudu Kopioston valtuutuspalveluun osoitteessa https://kopiostoextra.fi/valtuudet
 2. Klikkaa Anna uusi valtuutus -kuvaketta
 3. Valitse jäsenjärjestöksi Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry
 4. Valitse ne tekijäominaisuudet, joissa teet tai olet tehnyt av-alan töitä
 5. Tallenna Av-tekijänoikeussopimus

Voit antaa av-tekijänoikeussopimuksen usealle eri Kopioston jäsenjärjestölle. Huomaa kuitenkin, että av-tekijänoikeussopimusta ei voi antaa samalla tekijäominaisuudella kuin yhdelle av-alan järjestölle kerrallaan.

Jos olet antanut aiemmin av-tekijänoikeussopimuksen jollekin toiselle Kopioston jäsenjärjestölle ja haluat siirtää sen SET ry:lle, tee näin:

 1. Kirjaudu Kopioston valtuutuspalveluun osoitteessa https://kopiostoextra.fi/valtuudet
 2. Klikkaa sen Av-tekijänoikeussopimuksen kohdalla, jonka haluat irtisanoa
 3. Lähetä sopimuksen sisästä viesti, jossa kerrot, että haluat irtisanoa sen
 4. Kopioston toimisto lähettää sinulle ohjeen sopimuksen irtisanomiseen ja uuden Av-tekijänoikeussopimuksen antamiseen SET ry:lle.

Huomaathan, että vaikka SET ry:n kattojärjestö on Suomen Journalistiliitto, av-tekijänoikeussopimus annetaan suoraan SET ry:lle, ei Journalistiliitolle.

Lue lisää Kopioston av-tekijöille maksamista korvauksista
Lue lisää Av-tekijänoikeussopimuksesta

3. KOPIOSTO VARMISTAA, ETTÄ TV-OHJELMIEN KÄYTÖSTÄ MAKSETAAN KORVAUS

Oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että tv-ohjelmien vastuullinen käyttö on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

Kopiostolta kattavia käyttölupia

Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien tv-ohjelmien käyttöön. Oppilaitoksille tarjottavat tv-ohjelmien käyttöluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää lupia operaattoreille av-tekijöiden ja esittävien taitelijoiden puolesta tv-ohjelmien tallentamiseen verkkotallennuspalveluihin sekä ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämiseen.

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Tavoitteena on, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uudenlaisista käyttötavoista.

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että Kopiosto voi myöntää tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden puolesta oppilaitoksille ja yrityksille hyvin kattavia käyttölupia, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

🡪Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin

Tekijänoikeuskorvauksia, koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa

Kopiosto maksaa av-tekijöille ja esittäville taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia televisio-ohjelmien tallentamisesta ja esittämisestä opetuksessa, ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä sekä televisio-ohjelmien tallentamisesta verkkotallennuspalveluihin. Lisäksi Kopiosto maksaa yksityisen kopioinnin hyvityksen korvaukset tv-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Lisätietoa siitä, miten voit saada korvauksia niistä ohjelmista, joita olet ollut mukana tekemässä, löydät Kopioston nettisivuilta.

Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille.

Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.