Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry on ammattiyhdistys ja kulttuurijärjestö. SET ry edustaa laajasti elokuva-, tv-, ja media-alan parissa työskenteleviä ammattilaisia. SETin toimintaa johtaa vuosittain jäsenistön valitsema hallitus.

Jäsenet työskentelevät pitkien elokuvien ja lyhyt-, dokumentti- ja mainoselokuvien sekä media- ja tv-sisältöjen parissa viihteestä ja urheilusta asiaohjelmiin ja realityyn sekä alan opetustehtävissä.

SET ry:n kattojärjestö Suomen Journalistiliitto tarjoaa laajat ammattiliiton jäsenpalvelut, joihin
kuuluu mm. työehtosopimusneuvottelut, työsopimus- ja työehtoneuvontaa, tekijänoikeusneuvontaa, koulutuksia, jäsenvakuutus sekä paljon erilaisia jäsenetuja. Jokainen Journalistiliittoon kuuluva jäsen saa liittymisvahvistuksen jälkeen käyttöönsä sähköisen pressikortin.

SET ry julkaisee Lehtiset-verkkolehteä, joka on ainut tekijälähtöinen elokuva-, tv- ja mediakulttuuriin erikoistunut lehti Suomessa. Verkkolehti on merkittävä kulttuuripoliittinen vaikuttaja, ja sen teemat tukevat SET ry:n kulttuuripoliittisia näkemyksiä ja kannanottoja.

Lue lisää SET ry:n toiminnasta
Nainen istuu tuolilla muovinen laatikko sylissä

Näin liityt SET ry:hyn sekä Suomen Journalistiliittoon

Jäseneksi liittyminen

Seuraa
meitä

Get your projects ready! For the first time the Nordic Short Film Pitch is open for submissions!

The Nordic Short Film Pitch has been a growing event for many years and attracted producers and decision makers alike. The event aims to give short filmmakers from the Nordic countries a chance to present new projects, network, exchange experiences and find co-productions partners.

10 Nordic projects are selected and pitched to an audience of industry professionals, such as funders, sales agents, buyers and distributors, as well as observing producers interested in co-production. Two additional projects are selected from our delegation country.
In addition curated meetings are arranged for the selected projects.

Last year, we ramped up the event with an industry day, packed with case studies, meetings, and dynamic round table discussions.

The deadline to submit is 10 May!

For all the details about the Nordic Short Film Pitch, including eligibility and criteria, check out the guidelines.

Link for submissions: https://tinyurl.com/yck64a4a

Link to the Nordic Short Film Pitch website: https://tinyurl.com/jepnvzja

We can't wait to see your projects!

@nordiskpanorama
Kalevala Studio Oy ja Kinos Rentals Oy ovat perustaneet elokuva- ja tv-äänen osaamista edistävän täydennyskoulutuskokonaisuuden nimeltään Audioakatemia. Kalevalastudio on äänen jälkitöihin ja miksaukseen erikoistunut studio. Kinos Rentals on kalustovuokraamo ja osaamiskeskus, jolla on vankka kenttä-äänityksen osaaminen ja kalusto.

Audioakatemia toteuttaa elokuva- ja tv-äänen koulutuskokonaisuuksia. Koulutukset järjestetään ammattiympäristössä, ammattikalustolla ja kokeneiden ammattilaisten johdolla.

Kurssien opetusohjelmaa, toteutumista, markkinointia ja raportointia koordinoi ääni- ja opetusalan ammattilaisista koostuva akatemian koulutusjaosto. Pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa elokuvataiteen
maisteri ja pitkän linjan opetusammattilainen Ilkka Väisänen.

Vuosien 2024 ja 2025 aikana audioakatemia järjestää yhteensä kuusi koulutuskokonaisuutta.

Ensimmäisenä järjestetään Elokuvamiksauksen- ja masteroinnin mestarikurssi. Kurssi on tarkoitettu osallistujille, joilla on jo alan perustaidot ja haluavat kehittää osaamistaan.

Koulutus on kaksipäiväinen ja se järjestetään 18.-19.5. Kalevalastudion tiloissa. 

Pääkouluttajina toimivat miksaaja Sami Sarhamaa ja äänisuunnittelija Pietu Korhonen. Vierailevina luennoijina akustikko Janne

Riionheimo, elokuvaohjaaja Mika Taanila ja jälkityötuottaja Jukka Kujala. Koulutusta isännöi pedagogian ammattilainen, äänisuunnittelija Ilkka Väisänen.

Koulutus on maksullinen mutta akatemia tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua koulutukseen alan toimijoiden mesenoimana.

Lisätietoa: info@audioakatemia.fi, www.audioakatemia.fi

@kinosrentals @kalevalastudio
Elokuva- ja tv-alan ammattilaisten jaksamista ja hyvinvointia selvittävä Työterveyslaitoksen tutkimushanke jatkuu huhtikuussa työpajoilla. Työpajoissa syvennetään aiemmin toteutetusta kyselystä saatua tietoa ja työstetään kehitysehdotuksia.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://link.webropol.com/s/TTL-Tyopaja.

Työpajat järjestetään Pasilassa Helsingissä:
ma 22.4. klo 09:30-13:30
pe 26.4. klo 09:30-13:30

@set_ry_
@journalistiliitto
@tyoterveys
#työhyvinvointi
#sosiaalinenvastuullisuus
#avaushanke