Työehtosopimus ja palkat

Mikä työehtosopimus?

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus on yleissitova

Työehtosopimus määrittää työn tekemisen ehdot elokuva- ja tv-tuotantoa koskevassa työssä työaikalain rinnalla. Kesäkuun 2023 alusta lähtien elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus on ollut yleissitova. Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että kaikkien, myös järjestäytymättömien, elokuva- ja tv-tuotantoalalla toimivien työnantajien on noudatettava työehtosopimusta ja kaikilla alalla toimivilla työntekijöillä on jatkossa samat työnteon vähimmäisehdot, esimerkiksi taulukkopalkat.

Palkat

Suomessa ei ole laissa määritelty minimipalkkaa, vaan laissa puhutaan kohtuullisesta palkasta. Eri alojen palkat määritellään työehtosopimuksissa. Elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksen taulukkopalkat ovat vähimmäispalkkoja, jotka mahdollista ylittää, mutta ei alittaa.

Paikallinen sopiminen

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa on lukuisia pykäliä, joissa on sovittu mahdollisuudesta paikalliseen sopimiseen. Paikallinen sopiminen on vain järjestäytyneiden työnantajien käytössä ja edellyttää, että luottamushenkilö (jonka kanssa paikallinen sopiminen tehdään) on valittu työntekijöiden keskuudesta. Ne työnantajat, jotka noudattavat työehtosopimusta ainoastaan yleissitovuuden perusteella mutta eivät ole järjestäytyneet Paltaan, eivät voi sopia työehtosopimuksen määräyksistä paikallisesti lainkaan. Sekä järjestäytyneet että järjestäytymättömät työnantajat voivat kuitenkin sopia työehtosopimusta paremmista ehdoista.

Palkkamääräykset

Elokuvatuotannon palkkamääräykset

Elokuvan päiväpalkkataulukko 1.4.2023 lukien:
Palkkaryhmittely Työsuhteen kesto ja päiväpalkka
2–10 pv 11–24 pv 25 pv tai yli
PR 1 Avustava työ 137,39 126,11 116,09
PR 2 Toteuttava työ 241,36 206,30 177,48
PR 3 Vastuullinen toteuttava työ 288,96 220,09 191,25
PR 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnitellullisesti vastuullinen työ 339,10 263,39 238,87
Palkkaryhmittely Kuukausipalkka
PR 1 Avustava työ 2 035,32-
2 393,95
PR 2 Toteuttava työ 2740,61-
3 484,43
PR 3 Vastuullinen toteuttava työ 3 362,25-
4 172,56
PR 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnitellullisesti vastuullinen työ 3 893,55-
5 039,65
Elokuvan päiväpalkkataulukko 1.4.2024 lukien:
Palkkaryhmittely Työsuhteen kesto ja päiväpalkka
2–10 pv 11–24 pv 25 pv tai yli
PR 1 Avustava työ 141,51 129,89 119,57
PR 2 Toteuttava työ 248,60 212,49 182,80
PR 3 Vastuullinen toteuttava työ 297,63 226,69 196,99
PR 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnitellullisesti vastuullinen työ 349,27 271,85 246,04
Palkkaryhmittely Kuukausipalkka
PR 1 Avustava työ 2 096,38-
2 465,77
PR 2 Toteuttava työ 2 822,83-
3 588,96
PR 3 Vastuullinen toteuttava työ 3 463, 12-
4 297,74
PR 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnitellullisesti vastuullinen työ 4 010,36-
5 190,84

TV-tuotannon palkkamääräykset

TV-tuotannon palkat 1.4.2023 lukien
Palkkaryhmittely Päiväpalkka Kuukausipalkka
PR 1 Avustava työ 118,40-141,48 2 035,32-
2 393,95
PR 2 Toteuttava työ 167, 16-235,25 2 740,61-
3 484,43
PR 3 Vastuullinen toteuttava työ 195,07-313,38 3 362,25-
4 172,56
PR 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnitellullisesti vastuullinen työ 238,60-335,71 3 893,55-
5 039,65
TV-tuotannon palkat 1.4.2024 lukien:
Palkkaryhmittely Päiväpalkka Kuukausipalkka
PR 1 Avustava työ 121,95-145,72 2 096,38-
2 465,77
PR 2 Toteuttava työ 172,17-242,31 2 822,83-
3 588,96
PR 3 Vastuullinen toteuttava työ 200,92-322,78 3 463,12-
4 297,74
PR 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnitellullisesti vastuullinen työ 245,76-345,78 4 010,36-
5 190,84

 

Soveltamisohje:

Työaikakorvauksia laskettaessa tuntipalkka saadaan jakamalla päiväpalkka kahdeksalla ja kuukausipalkka luvulla 169.

Yli 60 päivän sopimukset voidaan tehdä kuukausipalkkasopimuksina.

Dokumentti- ja lyhytelokuvatuotannossa sovittaessa 2-10 päivän työstä palkka määräytyy vähintään 11-24 päivän taulukon mukaan. Sovittaessa 11-24 päivän työstä palkka määräytyy vähintään 25 päivän tai yli taulukon mukaan. Mikäli mainituissa tuotannoissa käytetään kuukausipalkkaa, vähimmäspalkka voidaan määritellä 10 % taulukkopalkkaa alemmaksi.