Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Suomen Elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry
Y-tunnus: 0809058-1
Säästöpankinranta 2, 00530 Helsinki

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:

Rekisterin nimi:
Set ry – Yhdistyksen rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
  • Tietosuojalaki 2018/1050

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus – rekisterin käyttötarkoitus:
Yhdistys käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja yhdistyksen jäsenluettelon ylläpitämiseen ja viestintään, tiedottamiseen, toiminnan markkinointiin ja jäsenetujen tiedottamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös edunvalvonta-, jäsenpalvelu- ja tutkimustarkoituksiin.

Kenen tietoja rekisterissä käsitellään?

  • Yhdistyksen jäsenet
  • Potentiaaliset jäsenet
  • Verkkolehden tilaajat
  • Verkkosivun kävijät
  • Palveluntoimittajat
  • Sidosryhmät
  • Henkilökunta

Rekisterin tietosisältö:
Henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettavissa olevia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävänimike, organisaatio, jäsenyyteen liittyvät tiedot, suoramarkkinointiluvat, uutiskirjeiden tilaukset, verkkosivuston käytöstä syntyvät tiedot.

Tietojen saanti:
Yhdistys saa tiedot pääasiassa rekisteröidyltä itseltään ja verkkosivuston kautta.

Tietojen käsittely EU/ETA-alueella:
Yhdistys käsittelee tietoja EU/ETA-alueen sisäpuolella. Ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöä valvotaan sopimusten ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojaus ja käyttöoikeus:
Tietoja suojataan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääsy tietoihin on rajoitettu valtuutetuille henkilöille.

Rekisterin tietojen käsittelyaika:
Tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, korjata ja pyytää tietojen poistoa sekä tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Tietojen siirto-oikeus on myös rekisteröidyllä.

Lisätietoja: Suomen Journalistiliitto