Vuonna 2023 myönnetyt

Vuoden 2023 apurahapäätökset

SET ry jakoi hallituksensa päätöksellä Kopiosto-apurahoja yhteensä 18 315 euroa. Apurahoja myönnettiin tällä kierroksella yhdelletoista eri hakijalle tai työryhmälle neljään eri käyttötarkoitukseen: av-alan opiskeluun kotimaassa (1 kpl), oman ammattitaidon kehittämiseen (3 kpl), ohjelmistolisenssin ostamiseen (2 kpl) ja vapaana apurahana (5 kpl). Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 65 kappaletta ja niiden taso oli hyvin korkea. Apurahahakemuksia käsitellyt työryhmä ja SETin hallitus haluavat lämpimästi kiittää kaikkia hakijoita.

Kopiosto-apurahoja jaettiin tänä vuonna SETin toimesta ensimmäistä kertaa. Haussa kokeiltiin anonyymiä hakutapaa, jossa hakijoiden henkilöllisyydet olivat ainoastaan hallituksen puheenjohtajan tiedossa. Apurahaa saattoivat hakea kaikki audiovisuaalisen alan tekijät ja opiskelijat tekijänoikeuden alaiseen työhön tai opiskeluun riippumatta siitä ovatko he SET ry:n jäseniä. Päätöksissä noudatettiin Kopioston kollektiivikorvausten käyttöä koskevia sääntöjä. Erityisesti apurahatyöryhmä kiittää tukea saaneiden hankkeiden selkeitä työsuunnitelmia ja tavoitteita.

Seuraavan kerran apurahoja jaetaan vuonna 2024.

Myönnetyt apurahat:

Av-alan opiskelu kotimaassa

Tuomas Gröndahl
1000€

Oman ammattitaidon kehittäminen

Maarit Tuononen
1000€
Intisiivimeikki- ja kampauskurssi tv-alalla toimiville pukusuunnittelijoille.

Tiina Hietanen
1040€
Osallistuminen BBC Studios’n järjestämään Creative Exchangeen Lontoossa, tavoitteena oppia lisää ison formaatin tekemisestä, sisällön kehittämisestä, somen hyödyntämisestä ohjelmamarkkinoinnissa ja katsojien sitouttamisesta.

Frans Åkerberg
800€
Käsikirjoittamisen opintoja Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Ohjelmistolisenssin hankkiminen

Anna Mellin
250€
Käsikirjoitusohjelmistolisenssin hankinta.

Saara Jolkkonen
525€
CLO 3D -mallinnusohjelman ohjelmistolisenssin hankinta.

Vapaa apuraha

Mirva Valkeapää
1300€
“Sokea kuvaaja, kädetön kuvaaja” esteettömään artikkelin kirjoittaminen ja äänittäminen. Miten mahdollistaa työ näkövammadiagnoosilla? Entä kuvauksen opiskelu ilman kokonaista raajaa?

Jenni Kaunisto
2000€
Dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen. Seurantadokumentti kymmenen vuoden ajalta neljästä entisestä taideopiskelijasta ja heidän suhteestaan taiteeseen.

Petri Kärkkäinen
4000€
Kokeellisen Inarijärvi-elokuvaesseen kuvauksiin ja matkakuluihin.

Kerttu Jaatinen
2400€
Winnie The Ooh -animaatiolyhytelokuvan animaticin ääniraidan eli radioplayn äänitys ja editointi sekä hankkeen jatkokehittely työparin kanssa 50/50 -yhteistyönä.

Katja Niemi
4000€
Yhteiskunnallinen dokumenttielokuva eriarvoisuudesta lasten ruokalautasilla. Työskentely dokumenttielokuvan ohjaajana kehittelyvaiheessa.

Mistä Kopiosto-apurahassa on kyse?

Kopiosto myy av-tekijänoikeussopimusten nojalla lupia televisio-ohjelmien jälkikäyttöön, kuten ohjelmien tallentamiseen kodeissa tai käyttöön oppilaitoksissa. Kopiosto maksaa näistä luvista kerätyt korvaukset henkilökohtaisesti teosten tekijöille.

Lisäksi Kopiosto palauttaa jäsenyhdistyksilleen verkkotallennuskorvauksia, joita jäsenyhdistykset jakavat takaisin tekijöille apurahoina, stipendeinä sekä palkintoina.
SET ry:n jakamat apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto kerää audiovisuaalisen alan tekijänoikeuskorvauksia av-tekijänoikeussopimusten määrän perusteella, ja siksi SET suosittelee, että kaikki apurahan hakijat antavat Av-tekijänoikeussopimuksen SET ry:lle. Av-tekijänoikeussopimuksen antajan ei tarvitse olla SETin jäsen.